Hướng dẫn cá nhân

Một Hướng dẫn cá nhân dịch vụ, được thiết kế để được linh hoạt, is now in place để đáp ứng yêu cầu cụ thể từ các thành viên của chúng tôi.

Như trong quá khứ, câu hỏi ngắn gọn sẽ tiếp tục được giải đáp kịp thời qua email. Dịch vụ này hạnh phúc sẽ được cung cấp miễn phí như là một phần của sự đóng góp thành viên của người đó.

Ngoài những lợi ích nhận được câu trả lời cho câu hỏi ngắn, we are aware that some survivors would like to receive sâu hướng dẫn qua một thời gian dài of up a year. Một Hướng dẫn chi tiết cá nhân dịch vụ bây giờ đã có để đáp ứng nhu cầu này.

Sẽ có một sự đóng góp yêu cầu để tham gia vào chi tiết, Kế hoạch mở rộng.

Please note that we do not provide medical advice. Thay vào đó, we help with guidance to assist members when consulting with their doctors.

Để biết thêm thông tin lại kế hoạch mở rộng xin vui lòng ethư Robert tại Robert@LymphomaSurvival.com với Hướng dẫn cá nhân như các Chủ đề.