Hướng dẫn cá nhân

Chúng tôi cung cấp miễn phí thư từ email cá nhân cho các thành viên của chúng tôi. Nó luôn luôn là một tính năng phổ biến trên trang web của chúng tôi.

hướng dẫn cá nhân có thể là một phần quan trọng trong cuộc hành trình của một người sống sót với không đau (nang) lymphoma. Đôi khi, một mảnh thiếu thông tin có thể làm cho tất cả sự khác biệt.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp tư vấn y tế cá nhân. Thay vào đó, chúng tôi giúp đỡ hướng dẫn based on data prepared by experts to assist members when consulting with their doctors.

Tất cả các email thành viên được trả lời kịp thời bởi Robert, một 30+ năm người sống sót.

Trước khi gửi một câu hỏi, hãy xem lại câu hỏi thường gặpKhái niệm cốt lõi .

Để sử dụng dịch vụ này, email Robert@LymphomaSurvival.com với Hướng dẫn cá nhân như các Chủ đề.