הדרכה אישית

A הדרכה אישית שירות, נועד להיות גמיש, עכשיו הוא במקום כדי להיענות לבקשות ספציפיות מהחברים שלנו.

כמו בעבר, שאלות קצרות תמשיך ייענו בהקדם בדוא"ל. שירות זה יוצע בחינם בשמחה כחלק תרומת החברות של האדם.

מעבר לתועלת של קבלת תשובות לשאלות קצרות, אנו מודעים לכך חלק מהשורדים מעוניינים לקבל הדרכה מעמיקה על פני תקופה ארוכה של עד שנה. A הדרכה אישית מפורטת שירות הוא עכשיו זמין כדי לענות על צורך זה.

תהיה תרומה בקשה להשתתפות המפורטת, תכנית מורחבת.

שים לב כי אנו לא מספקים ייעוץ רפואי. במקום, אנחנו עוזרים עם הדרכה על מנת לסייע לחברים בעת התייעצות עם הרופאים שלהם.

לפרטים נוספים מחדש את התוכנית המורחבת נא שלחודואר רוברט ב Robert@LymphomaSurvival.com עם הדרכה אישית כנושא.