ارشاد شخصی

A ارشاد شخصی خدمات, طراحی شده است که انعطاف پذیر, is now in place برای پاسخگویی به درخواست های خاص از اعضای ما.

همانطور که در گذشته, سؤالات کوتاه و مختصر ادامه خواهد داد تا به سرعت از طریق ایمیل پاسخ داده شود. این سرویس با خوشحالی خواهد آزاد به عنوان بخشی از سهم عضویت فرد ارائه می شود.

فراتر از نفع دریافت پاسخ به سوالات کوتاه, we are aware that some survivors would like to receive در عمق هدایت و طی مدت طولانی of up a year. A ارشاد شخصی مفصل خدمات است حال حاضر در دسترس برای پاسخگویی به این نیاز.

وجود خواهد داشت یک سهم درخواست برای شرکت در دقیق, طرح های توسعه یافته.

Please note that we do not provide medical advice. در عوض, we help with guidance to assist members when consulting with their doctors.

برای کسب اطلاعات بیشتر دوباره طرح های توسعه یافته لطفا ایمیلایمیل رابرت در Robert@LymphomaSurvival.com با ارشاد شخصی عنوان موضوع.