Pathway to Cure

 

En Pathway att bota - vi trodde aldrig det möjligt

Verkar som när saker faller på plats ... är follikulärt lymfom minskas ... kanske med hjälp av konventionella läkemedel, som kan eller kanske inte behövs. Då de noggrant utvalda, målinriktade naturliga strategier antas “fullt genomlopp”. Därefter, ser man på, den nyupptäckta mirakel humanbiologi utspelar ... genen växlar som styr follikulärt lymfom får vänt tillbaka till där de borde vara ... och kommit lampor av liv. Välkommen till follikulärt lymfom frodas zon. Vi trodde aldrig att det är möjligt!

 

En lång resa samla erfarenhet

Om du är en första gången besökare till denna webbplats, du förmodligen undrar hur det är möjligt att vara ute 30 år efter diagnos med en obotlig cancer, nu fullt aktivt och hälsosamt, med ingen mätbar lymfom vänster.

Vad exakt gjorde jag göra? Jag var bara tur ... ett mirakel fall?

I början försökte jag att lära mig så mycket som jag kunde. Under slutet av 1980-talet och 1990-talet forskat I och tillämpat bästa naturliga cancer strategier jag kunde hitta. På samma gång, Jag fokuserade på fitness med en stark betoning på fysisk aktivitet.

De saker som jag gjorde i de första två decennier efter diagnos sannolikt bidragit, men de var inte tillräckligt effektiva så att jag kunde undvika behandling.

Tre sessioner behandling krävdes; den första i år två, den andra i år 10 och den tredje i år 20. Det fanns perioder av klinisk remission mellan, men tecken på lymfom var alltid närvarande trots uppmuntrande tecken på naturlig regression (krympning av noder) på flera platser.

börjar runt 2008, I took advantage of new (in essence “genombrott”) genetic-based research showing a strong linkage between specific lifestyle strategies and the expression of genes driving cancer (och definitivt follikulärt lymfom). I was then able to take the approach I had been working on for over 20 år (applicering av naturliga anticancerstrategier) och förfina det, Nu gör det mycket effektivare än någonsin tidigare.

Resultatet av detta arbete (ständigt uppdaterad) är våra fyra pelare Gene saneringsstrategierna (4P-GRS) programmet i artikel #3.

Under de senaste 10 years it is now clear from expert examination and abdominal scanning that my lymphoma has regressed to being imperceptible. This outcome suggests aclinical cure”. This is as close to a fullmolecular cureas possible.

My personal history, year by year, can be reviewed in Article #12 on our website at https://www.LymphomaSurvival.com

Jag har alltid trott att om en eller flera noder kan gå in naturligt, permanent regression, varför kunde de inte alla? Nu vet jag att de kan. Detta är den “possible dreamthat many survivors can now hold as their personal vision.

Baserat på regelbunden feedback från våra medlemmar, många upplever naturliga regression. Vi hoppas att du upplever liknande framgång.

 

Robert G. Miller

Juni 2018